obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Beránek proti České republice

Dne 5. října 2017 rozhodl Evropský soud pro lidská práva o tom, že Ústavní soud porušil právo stěžovatele na přístup k soudu, zaručené v článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech, a to v důsledku nesprávného uplatnění pravidla o počítání lhůt.

Stěžovatel neúspěšně žádal o vydání stavebního povolení. Rozsudek Nejvyššího správního soudu o jeho pozdější kasační stížnosti, jež mu byl doručen dne 28. srpna 2013, napadl dne 29. října 2013 ústavní stížností. Soudce zpravodaj ji však odmítl pro opožděnost, maje za to, že dvouměsíční lhůta pro podání ústavní stížnosti uplynula o den dříve. Jelikož však ten den byl státní svátek, měl stěžovatel podle procesních předpisů čas až do následujícího pracovního dne, což generální sekretář Ústavního soudu také uznal ve své odpovědi na stěžovatelův dopis; dodal však současně, že Ústavní soud nemá pravomoc své vlastní rozhodnutí zrušit.

Věc se tudíž ocitla před Soudem ve Štrasburku, který shledal porušení práva stěžovatele na přístup k soudu v důsledku nesprávného uplatnění vnitrostátního procesního pravidla o lhůtě pro podání ústavní stížnosti.

Stěžovateli nebylo přiznáno žádné peněžité zadostiučinění. Má však možnost požádat Ústavní soud o obnovu řízení o původně podané ústavní stížnosti.

Závěrem je třeba podotknout, že pro podání stížnosti k samotnému Evropskému soudu pro lidská práva, jež se řídí svébytnými pravidly vyplývajícími z Úmluvy, se uvedená zásada, která může existovat ve vnitrostátním procesním právu, neuplatní (věc Sabri Güneş proti Turecku, rozsudek velkého senátu ze dne 29. června 2012).

 

Kancelář vládního zmocněnce, 5. října 2017

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová