obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti ČR k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva o stížnostech Hadrabová, Hadrabová a ostatní proti České republice

Dne 25. září 2007 vydal Evropský soud pro lidská práva rozhodnutí, jímž prohlásil stížnosti Hadrabová, Hadrabová a ostatní proti České republice za nepřijatelné pro zneužití práva stížnosti.

Stížnosti se týkaly přiměřenosti délky soudního řízení, které bylo zahájeno v roce 1990 u Okresního soudu Brno-venkov. Poté, co vláda informovala Soud ve Štrasburku o zavedení možnosti žádat u Ministerstva spravedlnosti zadostiučinění za nemajetkovou újmu vzniklou nepřiměřenou délkou řízení, sdělil právní zástupce stěžovatelů, že nehodlají této možnosti využít. Ve skutečnosti v dubnu 2007 příslušnou žádost ministerstvu podali (této žádosti později bylo částečně vyhověno) a o této skutečnosti Soud ve Štrasburku neinformovali, ačkoli byli vyzváni, aby reagovali na další stanovisko vlády k této problematice. Navíc se v žádosti o odškodnění odvolávali na návrh, který byl dříve předložen v rámci pokusu o smírné urovnání obou stížností.

Soud připomněl jednak povinnost stěžovatele průběžně informovat Soud o veškerých skutečnostech relevantních pro řízení o stížnosti, přičemž nesplnění této povinnosti bez dostatečného vysvětlení může znamenat zneužití práva stížnosti, jednak princip důvěrnosti, kterým se řídí jednání o smírném urovnání stížností a jehož nedodržení může za určitých okolností také znamenat zneužití práva stížnosti.

Podle Soudu došlo k naplnění podmínek, za nichž stěžovatelé zneužili svého práva podat k němu stížnost, a proto prohlásil obě stížnosti za nepřijatelné.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová