obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti ČR k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva o stížnosti Jablonský proti České republice

Dne 25. září 2007 vydal Evropský soud pro lidská práva rozhodnutí, jímž prohlásil stížnost Jablonský proti České republice za nepřijatelnou pro zjevnou neopodstatněnost.

Stížnost se týkala soudního přezkumu správních rozhodnutí, jimiž byla stěžovateli uložena pokuta za porušení živnostenského zákona. Stěžovatel se proti právnímu hodnocení jeho případu a výši pokuty bránil žalobou u Městského soudu v Praze, který ji v březnu 2001 zamítl, když dospěl zejména k závěru, že ze spisu skutkový stav jednoznačně vyplývá, právní námitky, které stěžovatel formuloval, jsou v dané věci irelevantní a při vyměřování výše pokuty se správní orgán pohyboval v mezích zákona a byl veden zákonnými kritérii. Následně podaná ústavní stížnost byla odmítnuta.

Podle článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech musí být u rozhodování o oprávněnosti trestních obvinění zabezpečen alespoň soudní přezkum v tzv. plné jurisdikci.

Evropský soud pro lidská práva tedy zkoumal, zda byla přezkumná kompetence městského soudu dostatečná ve světle okolností případu. Rozsah této kompetence vyplýval z části páté občanského soudního řádu, jež byla nálezem Ústavního soudu č. 276/2001 Sb. zrušena pro rozpor s článkem 6 Úmluvy. Podle Soudu ve Štrasburku zákon sice v zásadě omezoval kompetenci soudu ve správním soudnictví na přezkum legality, městský soud však v tomto rámci zkoumal i skutkové okolnosti, které měl za jednoznačně zjištěné, stěžovatel je v podstatě ani nezpochybňoval a městský soud také ověřil zákonnost výše pokuty.

Podle Soudu ve Štrasburku tudíž k porušení článku 6 Úmluvy v tomto případě nedošlo.

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová