obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Prohlášení Ministerstva spravedlnosti České republiky


 

 

o vzájemnosti ve věcech vymáhání výživného, včetně vzájemného uznávání

rozsudků o výživném, ve vztahu k Australskému svazu

 

 

           Ministerstvo spravedlnosti České republiky v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, vyjádřené písemným souhlasem ze dne 26. května 1996, čj. 94.153/96-MPO, ve smyslu ustanovení § 54 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním,

 

 

p r o h l a š u je,  ž e

 

 

I.

 

            Australský svaz je státem, vůči němuž je zaručena vzájemnost ve věcech vymáhání výživného, včetně vzájemného uznávání a výkonu rozsudků o výživném;

                             

II.

 

           podle novely vyhlášek k zákonu o rodině, vydané Generálním guvernérem Australského svazu ze dne 12. prosince 1995, byla Česká republika zařazena ve věcech vymáhání výživného, včetně vzájemného uznávání a výkonu rozsudků o výživném, do seznamu recipročních států. Na základě tohoto právního předpisu budou napříště australské soudy uznávat a vykonávat rozsudky o výživném, vydané soudy v České republice;

 

III.

 

           V souladu se zněním článku I. tohoto prohlášení je dán předpoklad k tomu, aby české soudy napříště uznávaly a vykonávaly rozhodnutí australských soudů podle ustanovení §§ 63-66 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním..

 

 

 

 V Praze dne 1.7.1998

 

 

 

JUDr. Vlasta Parkanová

ministryně spravedlnosti České republiky

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová