obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Prohlášení Ministerstva spravedlnosti České republiky


 

o vzájemnosti ve věcech vymáhání výživného, včetně vzájemného uznávání

rozsudků o výživném, ve vztahu ke kanadské provincii Alberta

 

 

 

         Ministerstvo spravedlnosti České republiky v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, vyjádřené písemným souhlasem ze dne 12. února 2003 č.j.  104133/2003-MPO, ve smyslu § 54 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním,  ve znění pozdějších předpisů,

                                            

p r o h l a š u je,  ž e

 

Článek I

 

        Kanadská provincie Alberta je teritoriem, vůči němuž je zaručena vzájemnost ve věcech vymáhání výživného, včetně vzájemného uznávání a výkonu rozsudků o výživném.

 

                              

Článek II

 

        Prohlášením guvernéra Rady Provincie Alberta ze dne 4. září 2002 č. 421/2002 byla Česká republika zařazena do seznamu recipročních států pro účely Zákona o vzájemném vymáhání výživného. Na základě  tohoto prohlášení soudy kanadské provincie Alberta uznávají a vykonávají rozsudky o výživném, vydané soudy v České republice.

 

 

Článek III

 

        V souladu se zněním článků I a II tohoto prohlášení je dán předpoklad k tomu, aby české soudy napříště uznávaly a vykonávaly rozsudky soudů kanadské provincie Alberta podle ustanovení § 63 až § 66 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 V Praze dne 13. února 2003

 

 

JUDr. Pavel Rychetský v.r.

ministr spravedlnosti České republiky

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová