obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Prohlášení Ministerstva spravedlnosti České republiky

 

 

 

o vzájemnosti ve věcech vymáhání výživného, včetně vzájemného uznávání

rozsudků o výživném, ve vztahu ke kanadskému teritoriu Yukon

 

 

             Ministerstvo spravedlnosti České republiky v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, vyjádřené písemným souhlasem ze dne 14. srpna 2001 č.j. 126044/2001-MPO, ve smyslu § 54 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů,                                           

p r o h l a š u je,  ž e

 

Článek I

 

              Kanadské teritorium Yukon je teritoriem, vůči němuž je zaručena vzájemnost ve věcech vymáhání výživného, včetně vzájemného uznávání a výkonu rozhodnutí o výživném.

                             

Článek II

 

              Nařízením komisaře Výkonné rady č. 1994/100 ze dne 30. května 1994 byla Česká republika označena za reciproční stát pro účely zákona o vzájemném uznávání rozhodnutí o výživném z roku 1996. Na základě tohoto nařízení soudy kanadského teritoria Yukon uznávají a vykonávají rozsudky o výživném, vydané soudy v České republice.

 

 

Článek III

 

V souladu se zněním článků I a II tohoto prohlášení je dán předpoklad k tomu, aby české soudy napříště uznávaly a vykonávaly rozhodnutí soudů kanadského teritoria Yukon  podle ustanovení § 63 až § 66 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 V Praze dne 21. srpna 2001

 

 

JUDr. Jaroslav Bureš

ministr spravedlnosti České republiky

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová