obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Prohlášení Ministerstva spravedlnosti České republiky


 

o vzájemnosti ve věcech vymáhání výživného, včetně vzájemného uznávání

rozsudků o výživném, ve vztahu ke Spojeným státům americkým

 

 

           Ministerstvo spravedlnosti České republiky v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, vyjádřené písemným souhlasem ze dne 25. dubna  2000 č.j. 103793/2000-MPO, ve smyslu § 54 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů,

 

p r o h l a š u je,  ž e

 

Článek I

 

           Spojené státy americké jsou státem, vůči němuž je zaručena vzájemnost ve věcech vymáhání výživného, včetně vzájemného uznávání a výkonu rozhodnutí o výživném pro nezletilé děti a pro děti zletilé, vůči kterým existuje vyživovací povinnost i po dosažení jejich zletilosti.

 

                             

Článek II

 

           Podle prohlášení Ministerstva zahraničních věcí USA učiněného v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí USA ze dne 14.6.1999 bude Česká republika s účinností od data vydání prohlášení o vzájemnosti Ministerstvem spravedlnosti České republiky považována za reciproční stát. Na základě toho budou napříště americké soudy uznávat a vykonávat rozsudky o výživném, vydané soudy v České republice, v rozsahu vymezeném v článku I tohoto prohlášení.

 

 

Článek III

 

           V souladu se zněním článků I a II tohoto prohlášení je dán předpoklad k tomu, aby české soudy napříště uznávaly a vykonávaly rozhodnutí amerických soudů podle ustanovení § 63 až § 66 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 V Praze dne  3. května  2000

 

 

JUDr. Otakar Motejl

ministr spravedlnosti České republiky

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová