obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Hodnotící zpráva skupiny států proti korupci (GRECO) v rámci třetího kola hodnocení ČR

 Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje překlad hodnotících zpráv České republiky, které byly přijaty Skupinou států proti korupci (GRECO) v rámci třetího kola hodnocení. GRECO bylo založeno částečnou a rozšířenou dohodou Rady Evropy a jeho hlavní činností je monitorování implementace protikorupčních instrumentů Rady Evropy (Trestněprávní úmluva o korupci a její Dodatkový protokol, Civilněprávní úmluva o korupci, Rezoluce (97)24 o 20 vůdčích zásadách boje proti korupci, Doporučení R(2000)10 o Kodexech chování veřejných činitelů, Doporučení R(2003)4 o obecných pravidlech proti korupci při financování politických stran a volebních kampaní a dalších).

 

Hodnotící tým GRECO navštívil Českou republiku v říjnu 2010, výsledkem této návštěvy a zaslaných podkladových materiálů byl návrh zpráv, které byly projednány a přijaty na 50. plenárním zasedání GRECO. Zprávy obsahují celkem 13 doporučení v oblasti inkriminací podle Trestněprávní úmluvy o korupci a v oblasti financování politických stran a jejich volebních kampaní. Dne 29. dubna 2011 byly zprávy v anglickém a francouzském znění publikovány na stránkách GRECO (www.coe.int/greco). Nyní Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje jejich překlad do českého jazyka.

 

Na výše uvedených internetových stránkách jsou dostupné všechny hodnotící zprávy České republiky i dalších členských států Rady Evropy.

 

Hodnotící zpráva České republiky ohledně inkriminací. Text ke stažení  zde

 

Hodnotící zpráva České republiky "Transparentnost financování politických stran". Text ke stažení zde                                                                                         

 

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová