obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyhodnocení konzultace ke směrnici o podpoře dlouhodobého zapojení akcionářů

Ministerstvo spravedlnosti společně s Ministerstvem financí vyhodnotily veřejnou konzultaci k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů. V této konzultaci se řešily především otázky, které jsou ponechány na uvážení jednotlivých států (diskrece). Cílem konzultace bylo získat názor dotčených subjektů – emitentů, zprostředkovatelů, správců aktiv – i širší veřejnosti na zvažované změny.

 

Konzultační materiál byl publikován na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti dne 24. srpna 2017 s termínem pro odpovědi do 2. října 2017. Konzultační materiál byl rovněž rozeslán na e-mailové adresy subjektů, jejichž akcie jsou obchodovány na regulovaném trhu, Centrálnímu depozitáři cenných papírů a schovatelům, kteří provádí obchody na účtech zákazníků u Centrálního depozitáře a zároveň byly osloveny profesní asociace.

Veřejné konzultace se zúčastnilo celkem 7 subjektů. Na konzultaci odpověděl 1 akademik, 1 organizace zaměstnavatelů, 2 banky, centrální depozitář, Asociace pro kapitálový trh České republiky a Česká národní banka.

Došlé odpovědi zúčastněných respondentů využijí Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí při přípravě transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES.

Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí děkují všem, kteří se veřejné konzultace zúčastnili.

Vyhodnocení konzultace zde.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová