obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Konzultace ke směrnici o podpoře dlouhodobého zapojení akcionářů

Ministerstvo spravedlnosti společně s Ministerstvem financí připravilo konzultaci k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů. V této konzultaci se řeší především otázky, které jsou ponechány na uvážení jednotlivých států (diskrece). Odpovědi budou zohledněny při přípravě transpoziční novely. Smyslem je získat názor dotčených subjektů – emitentů, zprostředkovatelů, správců aktiv - i širší veřejnosti na zvažované změny.

Materiál konzultace je připojen k této zprávě a odpovědi můžete vypisovat do rámečku pod otázkami a zaslat nám vyplněný dokument zpět. Odpovědi můžete zasílat na adresu: platebni.sluzby[at]mfcr.cz, a to nejpozději do 2. října 2017.

Ministerstvo spravedlnosti děkuje za jakékoliv připomínky, návrhy a podněty k nastíněným otázkám.

 Materiál konzultace zde:

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová