obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Podávání oznámení k Výboru OSN pro lidská práva

Podobně jako v případě Evropského soudu pro lidská práva je i v případě řízení před Výborem OSN pro lidská práva úkolem vládního zmocněnce hájit zájmy České republiky jako celku, nikoli zastupovat jednotlivé fyzické či právnické osoby, které se chtějí na tyto orgány obrátit. Nemůže jim proto poskytovat jakékoli právní rady nebo návody, které by směřovaly k podání oznámení na Českou republiku nebo ke zhoršení jejího postavení v řízení před Výborem.

Fyzická nebo právnická osoba, která se považuje za oběť porušení Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, může podat oznámení za podmínek stanovených zejména v Opčním protokolu k Paktu. Podrobnější informace, včetně modelového formuláře oznámení, lze nalézt na webových stránkách Výboru (z odkazu na Model complaint form vpravo lze dokument stáhnout ve formátu MS Word). Na rozdíl od Soudu není možné se na Výbor obracet v češtině, ale pouze v některém z jeho pracovních jazyků, kterými jsou angličtina, arabština, čínština, francouzština, ruština a španělština.

Pakt byl publikován pod č. 120/1976 Sb., Opční protokol k Paktu pak pod č. 169/1991 Sb. (pod č. 100/2004 Sb. m. s. byl zveřejněn Druhý opční protokol k Paktu, jehož obsahem je závazek zrušit trest smrti). Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv lze najít na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová