obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Veřejné konzultace - směrnice o obchodních zástupcích

Evropská Komise zahájila veřejné konzultace k tématu hodnocení fungování Směrnice Rady ze dne 18. prosince 1986 o koordinaci právní úpravy členských států týkající se nezávislých obchodních zástupců (dále jen „směrnice o obchodních zástupcích“).

 

Směrnice o obchodních zástupcích definuje obchodní zástupce, harmonizuje práva a povinnosti obchodních zástupců a jejich zmocnitelů, definuje pravidla pro odměňování obchodních zástupců, uzavření a zánik smlouvy o obchodním zastoupení a konkurenční doložku po zániku smlouvy.

 

Evropská Komise zvažuje zrušení směrnice o obchodních zástupcích a za tímto účelem zasílá členským státům dotazník, který má za cíl poskytnout obecné hodnocení přínosů, jenž transpozice směrnice do vnitrostátního práva členských států přinesla. Výše uvedený dotazník je dostupný online zde.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová