obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ukončené projekty

Vytvoření projektové kanceláře Ministerstva spravedlnost ČR

Projekt zajistí působnost odborných kapacit při MSp, jejichž úkolem bude garantovat metodickou jednotu a kvalitu řízení projektů financovaných ze zdrojů evropských fondů a dalších mezinárodních finančních mechanismů.

Rozvoj systému řízení pracovního výkonu, vzdělávání a manažerských dovedností

Projekt přispěje k naléhavé potřebě vzniku hodnotícího modelu způsobilostí pro stávající zaměstnance Ministerstva spravedlnosti ČR a stanovení jasně definovaných postupů a pravidel pro realizaci výběrových řízení na nové zaměstnance.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová