obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Norské fondy

Multilateral seminar in Romania "ECHR as integral part of judicial methodology - motivation of judgments"

The National Judicial Institutions in the Czech Republic, Poland, Romania, Lithuania and Norway have in collaboration with the Norway Grants and the Council of Europe’s HELP Program agreed to carry out a series of multilateral seminars for judges with the aim of facilitating the practical implementation of ECHR by focusing on motivation of judgments. The first seminar was in Lublin on 28th – 29th September 2015. The second seminar will be arranged in Bucharest on 7th – 8th April 2016.

Multilaterální seminář na téma Evropská úmluva o lidských právech

Ministerstvo spravedlnosti se v rámci bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a Norskem zapojilo do iniciativy uspořádání série multilaterálních seminářů na téma „Evropská úmluva o lidských právech jako integrální součást soudní metodologie – odůvodnění soudních rozhodnutí“ za účasti odborníků z České republiky, Polska, Rumunska, Litvy a Norska.

Multilateral seminar in Poland: "ECHR as integral part of judicial methodology -motivation of judgments"

The National Judicial Institutions in the Czech Republic, Poland, Romania, Lithuania and Norway have in collaboration with the Norway Grants and the Council of Europe’s HELP Programme agreed to carry out a series of multilateral seminars for judges with the aim of facilitating the practical implementation of ECHR by focussing on motivation of judgments. The first seminar will be held in Lublin on 28th – 29th September 2015. The second seminar will be arranged in Bucharest in the 1st quarter of 2016.

Jednání Výboru pro spolupráci programu CZ15 a návštěva věznice v Oslu

Ve dnech 12. – 13. října 2015 se v norském městě Lillestrøm konalo pravidelné jednání Výboru pro spolupráci programu CZ15 – Zefektivnění spolupráce v justici a rozvoj nápravných zařízení a služeb (dále jen CZ15).

Výměna zkušeností v oblasti elektronického monitoringu a probačních domů

Zástupci Ministerstva spravedlnosti, Probační a mediační služby, Vězeňské služby, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a pracovní skupiny EMSON (projekt Elektronický monitorovací systém "ON") se zúčastnili studijní cesty do Norska.

Study Visit To Norway – Exchange of experience and good practice

The representatives of the Czech Ministry of Justice, Probation and Mediation Service, Prison Service, Institute of Criminology and Social Prevention and working group EMSON will attend a study trip to Norway. The five-day study trip will take place from 14th of September to 18th of September 2015. The Directorate of Norwegian Correctional Service (DNCS) is the Norwegian partner of this initiative.

Kontaktní seminář v Oslu v rámci Norských fondů

Ministerstvo spravedlnosti bude v roce 2014 čerpat prostředky z Norských fondů v oblasti vězeňství a probace a mediace. Za účelem navázání spolupráce s norskými partnery se uskutečnil v srpnu kontaktní seminář v Praze a na něj navázal seminář v Norsku s cílem blíže specifikovat oblasti spolupráce mezi organizačními složkami státu spadajícími pod Ministerstvo spravedlnosti ČR a norskými partnery. Společným cílem připravovaných projektů je posílit kompetence zaměstnanců resortu spravedlnosti a v maximální míře připravit odsouzené na bezproblémový návrat do společnosti a zabránit tak opakování trestné činnosti.

Kontaktní seminář v rámci Norských fondů

Za účelem navázání spolupráce s norskými partnery zorganizovalo Ministerstvo spravedlnosti kontaktní seminář, který proběhl ve dnech 13. - 15. 8. 2013.

Strana 3/3

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová