obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Norské fondy

International conference – open prison (Straz pod Ralskem)

Ministry of Justice of the Czech Republic (MoJ) implemented in September 2015 together with Prison Service of the Czech Republic (PS CR) and Directorate of Norwegian Correctional System (DNCS) bilateral project “Study visit to Norway – exchange of experience and good practice in electronic monitoring and probation houses”. During the implementation of the project the participants visited the open prisons in Bastoy. The other study visit to Norway took place from 22nd to 24th of August 2016 and Czech delegation visited the open prisons in Troegstad, high-security prison in Ringerike and Kroksrud. The Czech delegation discussed with the representatives of DNCS the plans of implementing the open prison system to the Czech Republic.

Zavedení videokonferencí v resortu justice (PDP 1)

Vybavením soudů, věznic a státních zastupitelství videokonferenčními zařízeními dojde k zefektivnění vzájemné komunikace mezi jednotlivými složkami justice. Projekt přinesl zejména zrychlení soudního řízení a úsporu nákladů na něj.

Delegace Ministerstva spravedlnosti a Vězeňské služby čerpala v Norsku zkušenosti o systému otevřených věznic

Zástupci Ministerstva spravedlnosti a Vězeňské služby se vydali na studijní cestu do Norska, aby tam načerpali zkušenosti se systémem otevřených věznic. Ten je běžný v mnoha zemích Evropy. Napomáhá snadnějšímu návratu odsouzených do společnosti a přispívá tak ke snižování recidivy. Ministerstvo spravedlnosti ve své Koncepci vězeňství počítá se zaváděním systému otevřených věznic do roku 2025.

Study visit to Norway - deepening knowledge of the open prison system

Ministry of Justice of the Czech Republic (MoJ) implemented in September 2015 together with Prison Service of the Czech Republic (PS CR) and Directorate of Norwegian Correctional System (DNCS) bilateral project “Study visit to Norway – exchange of experience and good practice in electronic monitoring and probation houses”. During the implementation of the project the participants visited the open prisons in Bastoy. In January 2016 was introduced Conception of prison system to 2025 which set as one of the goals lowering of recidivism. One of the tools to achieve this goal is to implement the system of open prisons into the Czech prison system.

Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá sama

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více než 6 miliard korun.

Ministerstvo spravedlnosti pořádá mezinárodní setkání expertů

V pátek 22. ledna 2016 se na Ministerstvu spravedlnosti sejdou právničtí odborníci z několika evropských zemí, kteří se zabývají problematikou Evropské úmluvy o lidských právech. Hlavním účelem setkání bude diskuze nad obsahem odborné publikace, která bude výstupem série multilaterálních seminářů na téma „Evropská úmluva o lidských právech jako integrální součást soudní metodologie – odůvodnění soudních rozhodnutí“.

Multilaterální seminář v Rumunsku na téma Evropská úmluva o lidských právech

Ministerstvo spravedlnosti se v rámci bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a Norskem zapojilo do iniciativy uspořádání série multilaterálních seminářů na téma „Evropská úmluva o lidských právech jako integrální součást soudní metodologie – odůvodnění soudních rozhodnutí“ za účasti odborníků z České republiky, Polska, Rumunska, Litvy a Norska.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová