obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Program CZ15 - Budování kapacit a spolupráce v justici a nápravné služby včetně alternativních trestů

popis.Text

Program je realizován prostřednictvím tzv. předem definovaných projektů, které realizuje Ministerstvo spravedlnosti, Probační a mediační služba a Vězeňská služba.

Jedná se o tyto projekty:

Zavádění videokonferencí do resortu justice (PDP 1) - realizátorem projektu je Ministerstvo spravedlnosti. V rámci projektu budou soudy, státní zastupitelství a vazební věznice vybaveny videokonferenčními zařízeními včetně potřebných úprav videokonferenčních místností. Cílem projektu je tímto přispět k zefektivnění soudních řízení a snížení finančních nákladů.

Systém dalšího vzdělávání zaměstnanců Probační a mediační služby (PDP 2) - realizátorem projektu je Probační a mediační služba. V rámci projektu bude vytvořen a pilotně zrealizován systém dalšího odborného vzdělávání zaměstnanců PMS.

Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby (PDP 3) - realizátorem projektu je Vězeňská služba. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality zacházení s vězněnými osobami. Cílem je podpořit programy pro odsouzené, snížit socio-kulturní, právní a jazykové bariéry, a tím i riziko diskriminace u zranitelné skupiny vězňů-cizinců. V souvislosti s tímto cílem chce projekt posílit celoživotní vzdělávání pracovníků VS.

Vězeňská služba dále realizuje 4 projekty zaměřené na vybudování výrobních či vzdělávacích prostor ve vybraných věznicích. Cílem těchto projektů je umožnit odsouzeným pracovat, případně získat rekvalifikaci. Pro odsouzené to bude znamenat větší šanci budoucího uplatnění na trhu práce a úspěšnější návrat do společnosti, čímž se sníží četnost opakování trestné činnosti. Projekty se uskuteční ve věznicích Nové Sedlo (PDP 4), Opava (PDP 5), Příbram (PDP 6) a Kuřim (PDP 7).

Program byl schválen ze strany Kanceláře finančních mechanismů dne 16. června 2013. Je zaměřen na implementaci dvou prioritních oblastí Finančních mechanismů Norska pro období 2009-2014.

I. - Prioritní oblast 31 - Budování kapacit a spolupráce v justici s cílem posílit fungování spravedlivého a výkonného soudního systému;

II. - Prioritní oblast 32 - Nápravné služby včetně alternativních trestů se zaměřením na zlepšení systému nápravných služeb v souladu s příslušnými mezinárodními nástroji pro lidská práva.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová