obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tiskové zprávy a prohlášení

14.6.2018

Druhá šance pro lidi s trestní minulostí: v pražské Stromovce běžci utíkali před předsudky

Přes tři stovky závodníků běžely Stromovkou, aby upozornili na složitou situaci osob s trestní minulostí. Bývalí vězni mají často potíže s hledáním zaměstnání nebo čelí různým předsudkům. I to je podle odborníků důvodem vysoké recidivy (aktuálně dosahuje v ČR 70 %). Na připomínku toho, že si osoby s trestní minulostí zaslouží druhou šanci, vyběhl na start včerejšího závodu O2 Pražská štafeta rekordní počet závodníků. V sérii závodů Běhů se žlutou stužkou letos vyběhlo rekordních 450 běžců, z toho 18 bývalých a 25 současných vězňů.

12.6.2018

Rychlejší, ale také efektivní soudy: Ministr Pelikán představil druhou výroční zprávu českého soudnictví

Výroční statistická zpráva českého soudnictví ukázala na pozitivní trendy, ale také na oblasti, na které je potřeba se zaměřit. Délka civilního řízení se oproti roku 2016 loni zkrátila a u okresních soudů z téměř dvou set na 180 dnů. To znamená, že polovina věcí je na soudech vyřízena za šest měsíců.

8.6.2018

Vyřizování stížností podaných k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv v roce 2017

Ministr spravedlnosti a vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva předložili vládě pro informaci materiál nazvaný „Zpráva za rok 2017 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv“.

6.6.2018

Pozvánka na II. konferenci k novému civilnímu řádu soudnímu

Ministerstvo spravedlnosti Vás zve na druhou konferenci k návrhu civilního řádu soudního. Členové rekodifikační komise pohovoří o nejzásadnějších změnách týkajících se řízení o opravných prostředcích. Na jejich příspěvky budou následně reagovat oponenti z právního prostředí.

31.5.2018

Česká republika úspěšně zakončila Třetí hodnotící kolo Skupiny států proti korupci (GRECO)

Plénum Skupiny států proti korupci Rady Evropy (GRECO) přijalo na 79. shromáždění konaném ve dnech 19.–23. března 2018 Druhou zprávu o plnění doporučení Třetího hodnotícího kola České republiky. Přijetím této zprávy se po více než 6 letech uzavírá třetí kolo hodnocení České republiky. Zpráva se týká opatření přijatých Českou republikou na základě doporučení Hodnotící zprávy z roku 2011 v oblasti inkriminací a financování politických stran a hnutí.

29.5.2018

Evropská komise zveřejnila novou srovnávací zprávu o fungování justičních systémů: ČR si polepšila

Česká justice pokračuje ve zkracování délky civilního řízení. K vyřešení sporu dochází za méně než 200 dní, přičemž oproti výsledkům z roku 2015 se řízení ještě o něco zrychlilo. Počet vyřízených případů je i nadále vyšší než počet nově příchozích. Bohužel se prozatím nepodařilo zvýšit počet vyřízených věcí správními soudy 1. stupně. Vyplývá to z hodnocení justičních systémů členských států Evropské unie The 2018 EU Justice Scoreboard, které již po šesté vydala Evropská komise.

25.5.2018

Na prahu GDPR: Ministerstvo spravedlnosti je připravené

Resortem spravedlnosti obíhá každý den významné množství osobních údajů nejrůznějších kategorií. Ty zpracovává 198 samostatných správců, kteří jsou podřízenými organizačními složkami státu. Z přípravných analýz vyplynulo, že s naprostou většinou osobních údajů justice nakládá na základě právních předpisů a v souladu se stávajícím zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tedy i v souladu s principy nového Nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

22.5.2018

Cena ministra spravedlnosti: zaměstnanci resortu počtvrté převzali diplomy

Tři desítky zaměstnanců Vězeňské a Probační a mediační služby ocenil ministr spravedlnosti Robert Pelikán v průběhu slavnostního večera v Brožíkově síni Staroměstské radnice. Ceny se letos udělovaly v mnoha kategoriích, novinkou byla cena za spolupráci věznic s neziskovými organizacemi, kterou získala věznice ve Světlé nad Sázavou.

Strana 5/44

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová