obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výk

Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů. Cílem navrhované právní úpravy je implementovat do českého právního řádu požadavky zakotvené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení, která je účinná od 10. června 2016 a ve vnitrostátním právu členských států musí být provedena do 11. června 2019.

 

Směrnice se vztahuje na děti do 18 let, které jsou podezřelé nebo obviněné v trestním řízení nebo zatčené na základě evropského zatýkacího rozkazu v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, nesoucí trestní odpovědnost za své činy. Směrnice se tak týká pouze trestního řízení, nikoli jiných forem řízení ve vztahu k trestně neodpovědným dětem.

 

V zákoně o soudnictví ve věcech mládeže je navrženo rozšíření informací, které jsou mladistvému a jeho zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poskytovány v průběhu trestního řízení a zavedení práva mladistvého navrhnout osobu opatrovníka, který je mu ustanoven podle § 43 odst. 2 zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Dále jde o rozšíření poskytování nutné obhajoby mladistvému až do 21 let věku v případě, že trestní řízení začalo před tím, než mladistvý dosáhl osmnáctého roku věku, pokud je to vhodné s přihlédnutím ke všem okolnostem případu, včetně vyspělosti a zranitelnosti dotčené osoby. Dílčí změny jsou navrhovány také v úpravě zjišťování poměrů mladistvého a vypracování zprávy o osobních, rodinných a sociálních poměrech a aktuální životní situaci mladistvého, kam mají být zapojováni též zákonní zástupci mladistvého či jeho opatrovník. V rámci zákona o výkonu vazby je pak navrženo prodloužení odděleného umístění mladistvého od dospělých osob ve vazbě, pokud v ní mladistvý dovršil 18 let věku.

 

Návrh zákona:

Platné znění s vyznačením změn:

Důvodová zpráva:

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová