obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených a vyhláška č. 362/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb.

Ve Sbírce zákonů bylo vyhlášeno nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody a s ním související vyhláška č. 362/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů.

Společným cílem obou právních předpisů je docílit snížení jednoho z rizikových faktorů přispívajících k recidivě tím, že zvýšením odměny odsouzených za práci se umožní odsouzeným umořit větší část dluhů, než je tomu v současné době, a zároveň zvýšením částky připadající z odměny odsouzeného za práci na úložné a zvýšením limitu, od kterého může odsouzený za stanoveným účelem použít prostředky z úložného, se umožní odsouzenému vytvořit si určitou finanční rezervu na dobu po svém propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

V návaznosti na výše řečený cíl se v rámci nového nařízení vlády navrhuje odměnu odsouzených za práci, která byla stanovena naposledy v roce 1999 (s účinností od 1. 1. 2000), zvýšit. Sekundárním cílem je jednoznačná úprava postupu při poskytování základní složky odměny podle plnění norem spotřeby práce a vytvoření další skupiny základní složky odměny pro výkon prací, které vyžadují vysokoškolské vzdělání magisterského směru. V rámci novely vyhlášky se navrhuje zvýšit podíl připadající z odměny odsouzeného za práci na úložné (ze současných 2 % na 11 %) a zároveň se navrhuje zvýšit i limit úložného, od kterého mohou odsouzení část peněžních prostředků využít za stanoveným účelem již během výkonu trestu odnětí svobody. Limit úložného se zvyšuje ze současných 2 000 Kč na 35 000 Kč, neboť pokud má sloužit k pokrytí „startovacích“ nákladů propuštěného odsouzeného, pak jeho současná výše je zcela nedostatečná.

 

Nařízení vlády č. 361/2017 Sb. a vyhláška č. 362/2017 Sb. nabydou účinnosti dne 1. dubna 2018.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová