obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyhláška č. 279/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby

 

Ve Sbírce zákonů byla vyhlášena vyhláška č. 279/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 279/2017 Sb. navazuje na novelu trestního zákoníku a zákona o výkonu trestu odnětí svobody provedenou zákonem č. 58/2017 Sb., jejímž cílem je umožnit adekvátní diferenciaci odsouzených ve věznicích. Vyhláška zejména konkretizuje kritéria, na základě nichž budou odsouzení zařazení soudem do věznice s ostrahou umisťováni do jednotlivých oddělení věznice s ostrahou (§ 6a řádu výkonu trestu odnětí svobody), a vymezuje situace, kdy se vyhodnocuje možná změna míry vnějších a vnitřních rizik, které odůvodňují zařazení do konkrétního oddělení věznice s ostrahou (§ 11a řádu výkonu trestu odnětí svobody). V této souvislosti dojde i k dalším doplněním a úpravám v procesu umísťování odsouzených a změně terminologie. Další změny vycházejí z poznatků Vězeňské služby České republiky, judikatury Evropského soudu pro lidská práva a ze strategických cílů obsažené v Koncepci vězeňství do roku 2025, schválené vládou ČR.

V návaznosti na tuto novelu byl novelizován řád výkonu vazby (vyhláškou č. 280/2017 Sb.), a to s  ohledem na potřebu jednotné úpravy některých ustanovení v řádu výkonu trestu odnětí svobody a v řádu výkonu vazby.  

Vyhlášky č. 279/2017 Sb. a č. 280/2017 Sb. vstoupí v účinnost dne 1. 10. 2017.

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová