Budujeme důstojné vztahy občanů s moderním státem

„Občané oprávněně očekávají, že soudy budou rozhodovat rychle a efektivně. Proto je třeba zvyšovat výkonnost justice, ovšem při zachování počtu zaměstnanců. Je tedy zřejmé, že reforma a rozvoj českého soudnictví se nemohou obejít bez moderního systému eJustice. Jednoduché a opakující se postupy musí být zajišťovány prostřednictvím elektronizace. Efektivita, to je jedno z klíčových slov, která charakterizují hlavní přínos pro soudy a státní zastupitelství a tím i pro občany.“

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti

Od dubna roku 2008 již není nutné navštěvovat soudy jenom kvůli tomu, abyste zjistili, v jakém stavu se nachází konkrétní soudní řízení.Služba infoSoud umožňuje veřejnosti, respektive účastníkům řízení nahlížet do průběhu řízení na libovolném soudu, sledovat postupy při vyřizování dané věci, případně se soudy elektronicky komunikovat. V současné době jsou zde zařazeny spisy okresních soudů, které byly započaty od 1.1. 2006. Dohledání jednotlivých informací je možné po zadání soudního kraje, jména příslušného soudu a spisové značky.

O jednotlivých spisech je pak možno zobrazit následující informace:

  • Spisová značka
  • Organizace, které spis náleží
  • Seznam stavů věci (zahájení, přerušení, vrácení atp.)
  • Seznam jednání ve věci

Do konce roku 2008 by měl být systém rozšířen o spisy krajských a vrchních soudů.