obsah

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5

Elektronická podatelna

PŘÍJEM PODÁNÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5, Nám. 14. října č. 12, Praha 5

 

Možnosti podání:

      1)  E-mailovou poštou na adresu podatelny: podatelna@osz.pha5.justice.cz 

           Příjem  E-mailových zpráv nepřetržitě, reakce a potvrzení příjmu v pracovní době.

      

      2) Osobně na přenosném médiu (disketa, CD-R, CD-RW)

                                 úřední hodiny:  Po: 7:30 – 16:30

                       Út: 7:30 – 16:00

                       St: 7:30 – 17:00

                       Čt: 7:30 – 16:00

                       Pá: 7:30 – 14:30

Telefon na podatelnu: 257 104 111 (telefonní ústředna)

Podání v elektronické podobě předávejte jako přílohu e-mailu ve formátech:

  • prostý text (CP 852, 1250) s příponou .TXT
  • Adobe Acrobat dokument s příponou .PDF
  • dokument Rich Text Format s příponou .RTF
  • Microsoft Word 6.0/95/98/XP/2003 s příponou .DOC
  • Microsoft Word 2007 s příponou .DOCX
  • Microsoft Excel 5.0/95/98/XP/2003 s příponou .XLS
  • Microsoft Excel 2007 s příponou .XLSX

Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.

Spustitelné soubory (např. .EXE, .COM apod.) nebudou přijaty.

Maximální přípustná velikost přijímané e-mailové zprávy včetně přílohy: 6 MB

V předmětu a těle zprávy uveďte doplňující informace.

E-mailová zpráva může být šifrována použitím kvalifikovaných certifikátů s veřejným klíčem pracovníků podatelny:

Elektronická podatelna zajišťuje příjem podání v elektronické podobě a provádí následující kontroly:

  • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
  • zda je elektronicky podepsáno - platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou

Elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání e-mailovou zprávou podepsanou elektronickým podpisem použitím kvalifikovaného certifikátu pracovníka podatelny na adresu elektronické pošty odesílatele.

Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci a nejsou podáním ve smyslu správního řádu. (jsou brány jako anonymní podání)

 

Postup v případě zjištění škodlivého software nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:

Pokud bude u přijaté datové zprávy zjištěn výskyt chybného formátu nebo počítačového programu, jež jsou způsobilé přivodit škodu na informačním systému tzv. "škodlivý kódů, zpráva nebude elektronické podatelně dostupná.

Na zaslané anonymní zprávy bez uvedeného předmětu a obchodní sdělení nebo spam nebude odpovídáno ( § 7 z.č. 480/2004 Sb., aj.).

 

Legislativní úprava Elektronického podpisu:

Nařízení vlády 495/2004 Sb. o elektronickém podpisu

zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů

 

 

VZOR ODPOVĚDI ELEKTRONICKÉ PODATELNY:

Potvrzujeme příjem Vašeho podání (charakteristika podání) doručeného
elektronické podatelně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5
dne (datum) v (čas) hodin.

Milena Šikolová   (jméno pracovnice elektronické podatelny)

podatelna@osz.pha5.justice.cz

ePodatelna