obsah

Okresní státní zastupitelství v Českých Budějovicích

Důvod a způsob založení soustavy státního zastupitelství

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 16. prosince 1992

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:

Čl.80

(1) Státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení; vykonává i další úkoly, stanoví-li tak zákon.

(2) Postavení a působnost státního zastupitelství stanoví zákon.

ZÁKON č. 283/1993 Sb.

ze dne 9. listopadu 1993

o státním zastupitelství.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1) Zřizuje se státní zastupitelství jako soustava úřadů státu, určených k zastupování státu v případech stanovených zákonem.

Soustava státního zastupitelství

§ 6

(1) Soustavu státního zastupitelství tvoří Nejvyšší státní zastupitelství, vrchní státní zastupitelství, krajská státní zastupitelství a okresní státní zastupitelství; v době branné pohotovosti státu také vyšší a nižší polní státní zastupitelství.

(2) Na území hlavního města Prahy působí městské státní zastupitelství s působností krajského státního zastupitelství a obvodní státní zastupitelství s působností okresních státních zastupitelství. Na území města Brna působí městské státní zastupitelství s působností okresního státního zastupitelství.

§ 7

(1) Sídla státních zastupitelství a obvody jejich územní působnosti se shodují se sídly a obvody soudů.

(2) Ministerstvo spravedlnosti může právním předpisem stanovit výjimky ohledně sídel a územních obvodů státních zastupitelství a zřizovat jejich pobočky.*

§ 11

(1) V čele každého státního zastupitelství stojí jeho vedoucí, který se podle označení státního zastupitelství označuje jako nejvyšší státní zástupce, vrchní státní zástupce, krajský státní zástupce, okresní státní zástupce, obvodní státní zástupce nebo městský státní zástupce. Vedoucího státního zástupce zastupuje jeho náměstek nebo náměstci v pořadí určeném vedoucím státním zástupcem.

(2) Za státní zastupitelství jedná jeho vedoucí nebo jím pověřený státní zástupce.

________________________________________________

* VYHLÁŠKA č.23/1994 Sb. Ministerstva spravedlnosti ze dne 7.ledna 1994 o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli /§7 V obvodu Krajského státního zastupitelství v Ostravě se zřizuje jeho pobočka v Olomouci.

ePodatelna