obsah

Městský soud v Praze

Základní informace

Orientační tabule MS v Praze

Orientační tabule pracovišť Spálená, Slezská a Hybernská

Doba určená pro styk s veřejností

Údaje o pracovní době a době pro styk s veřejností v jednotlivých úsecích soudu.

Adresář obvodních soudů

Adresy, telefonní a faxová čísla

Soudní agendy

Rozdělení soudních agend mezi jednotlivé úseky soudu

Vyřizování stížností

Příslušnost k vyřizování stížností

Podávání informací

Způsoby podávání informací Městským soudem v Praze

Strana 3/3

ePodatelna