obsah

Městský soud v Praze

Oznámení o ukončení provozu vstupu do budovy Slezská

 

Oznamujeme, že s účinností od 3. 9. 2018 je ukončen provoz vstupu do budovy Městského soudu v Praze z ulice Blanická. Do budoucna bude sloužit pouze pro účely bezbariérového přístupu.

ePodatelna