obsah

Krajský soud v Ústí nad Labem

Protikorupční program

Protikorupční linka Krajského soudu v Ústí nad Labem

Vaše podezření z korupčního jednání můžete sdělit prostřednictvím:
-       protikorupční e-mailové adresy: korupce@ksoud.unl.justice.cz
-       adresy pro poštovní styk:            Krajský soud v Ústí nad Labem
                                                             
útvar finanční kontroly
                                                             
Národního odboje 1274
                                                             
400 92 Ústí nad Labem 50

Uvítáme, jestliže poskytnete konkrétní, aktuální a ověřitelné informace a sdělíte také kontakt na Vás.

Interní protikorupční program - platný pro rok 2016
Interní protikorupční program - platný pro rok 2017
Interní protikorupční program - platný pro rok 2018 a 2019 
Etický kodex
Dodatek EK č. 2
Dodatek EK č. 3

Opatření č. 99 + dodatek 2 předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem

Seznam poradců a poradních orgánů - I. pololetí 2017
Seznam poradců a poradních orgánů - II. pololetí 2017
Seznam poradců a poradních orgánů - I. pololetí 2018                                                          

ePodatelna