obsah

Krajský soud v Ústí nad Labem

Vyřizování stížností

 


Stížnosti dle § 170 písm. a) zák. č. 6/2002 Sb.:
Mgr. Luboš Dörfl, předseda soudu

Stížnosti ve vztahu k okresním soudům:
- pro úsek občanskoprávní:
JUDr.  Lenka Ceplová, místopředsedkyně krajského soudu
- pro úsek trestní:
Mgr. Ondřej Peřich, místopředseda krajského soudu

Stížnosti týkající se pobočky Liberec:
Mgr. Roman Buchal, místopředseda krajského soudu

Stížnosti na nevhodné chování nebo narušování důstojnosti řízení předsedou okresního soudu:
JUDr. Lenka Ceplová, místopředsedkyně krajského soudu

Stížnosti a jiná podání fyzických a právnických osob pro úsek obchodní, insolvenční a pro veřejné rejstříky:
JUDr. Tomáš Zadražil, místopředseda krajského soudu

Vyřizování podání v agendě Spr - žádosti o odškodnění fyzických a právnických osob v agendě INS, K a Cm:
JUDr. Tomáš Zadražil, místopředseda krajského soudu

Stížnosti týkající se zaměstnanců soudu:
Ing. Jan Tobiáš, ředitel správy

 

ePodatelna