obsah

Krajský soud v Ústí nad Labem

Podávání předběžných opatření

Návrh na předběžné opatření lze zaslat elektronickypoštou nebo podat v podatelně Krajského soudu v Ústí nad Labem po celou pracovní dobu, jejíž rozsah je uveden v rozvrhu práce. Zde je rovněž uvedena informace o pracovní pohotovosti soudců.

Podle ust. § 75b odst. 1 zák. č. 218/2009 Sb., kterým se mění zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10.000,- Kč a ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti ve výši 50.000,- Kč.

Jistotu je možné složit:

1) do pokladny Krajského soudu v Ústí nad Labem, v budově KS, Národního odboje 1274, 1. patro, po celou pracovní dobu.

2) na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem č. 6015-3024411/0710, variabilní symbol: dle spisové značkyIČ žalobce (u právnických osob), rodné číslo (u fyzických osob); do zprávy pro příjemce uvést "jméno a příjmení nebo obchodní název navrhovatele, není-li dosud přidělena sp. zn."

popis.TextDůležité upozornění: "Jistotu" nelze skládat prostřednictvím kolkových známek.

ePodatelna