obsah

Krajský soud v Ústí nad Labem

POVODNĚ 2013

POVODNĚ 2013

Červen roku 2013 znamenal pro zdejší soud, vč. soudu okresního, velký zásah do jejich činnosti. Soudní budovy byly zasaženy povodní, která předurčila výpadek činnosti justice po nikoli krátkou dobu. Od 3. 6. 2013 byly soudní budovy uzavřeny s tím, že vedení soudů jejich otevření pro veřejnost stanovilo na den 24. 6. 2013 (pro okresní soud) a 26. 6. 2013 (pro krajský soud). Po tomto datu, pokud jde o krajský soud, bude i nadále přístup pro veřejnost v některých částech budovy znemožněn a to s ohledem na stále probíhající sanační, úklidové a montážní práce. Bude třeba, aby veřejnost dbala pokynů justiční stráže a to zejména s ohledem na bezpečnost veřejnosti, která do budovy soudu vstoupí.

Vedení soudu již obdrželo kladný znalecký posudek statitka, z něhož vyplývá, že budovy soudů jsou způsobilé k řádnému užívání. Po ukončení úklidových a dezinfekčních prací bude též vystaveno osvědčení o tom, že prostory soudů jsou zcela zdraví bezpečné.

Výpadek činnosti soudů znamenal odvolání všech jednání, která byla na období od 3. 6. 2013 do 21. 6. a 25. 6. 2013 nařízena. Účastníci těchto jednání budou znovu obesíláni novým předvoláním (vyrozuměním) k jednání. Je třeba uvést, že zejména v insolvenčních řízení uvedený výpadek znamenal nemalé prodlení ve vyřizování agendy.

Za období "nečinnosti" krajského soudu bylo do datové schránky soudu zasláno okolo 2.500 zpráv. V současnosti zaměstnanci pracují na zpracovávání těchto zpráv a úkonech, které jsou s danými podáními spojeny. Stejně tak musí dojít ke zpracování došlé pošty a to v počtu 27 pytlů, které byly schraňovány u České pošty.

Zaměstnanci soudu jsou tak pod velkým pracovním nátlakem, neboť je třeba znovu obnovit činnost u obou soudů, a vypořádat se s prodlením, které povodeň s sebou přinesla.

Vedení soudu velmi oceňuje ochotu zaměstnanců, členů justiční stráže a to jak v období povodní, tak i po povodni jako takové. Též si cení pomoci ze strany Vězeňské služby ČR, kdy na úklidové práce vyčlenila okolo 20 vězňů z Věznic Teplice a Litoměřice, a tyto osoby vykonaly pro soud velkou část práce. I tak si povodeň vyžádá velké náklady na znovoobnovení provozu soudů a to v řádech jednotek až desítek milionů korun.

20. 6. 2013 Irena Jeřábková, tisková mluvčí krajského soudu

 popis.Text

popis.Text

 popis.Text

 
Vybrané fotografie v plné velikosti: 1. obrázek; 2. obrázek ; 3. obrázek; 4. obrázek

 Grafické znázornění vývoje zpracování datových zpráv, které byly doručeny do datové schránky soudu v období povodní. K nahlédnutí zde.

ePodatelna