obsah

Krajský soud v Ústí nad Labem

Povolování údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu


Ústí nad Labem, 21. 6. 2011 – S ohledem na zveřejněné informace sdělovacích prostředků o povolování údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu Okresním soudem v Děčíně, byla ze strany vedení Krajského soudu v Ústí nad Labem provedena prověrka celkem 18 spisů. Z výsledku kontroly je zřejmé, že na postupu soudců v jednotlivých věcech nebylo shledáno žádných závad, soudce postupoval vždy v souladu se zákonem. Soudce v dané věci zkoumá důvodnost návrhu, tedy zda je zahájeno trestní stíhání, co zjištěno bylo a jaké důvody vedou k podání žádosti o povolení odposlechu. Soud nemůže zjistit, kdo je uživatelem telefonních čísel, a to i proto, že při dotazech a šetření by mohlo být rozkryto operativní pátrání.

 

Mgr. Irena Jeřábková, asistent předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem
tisková mluvčí Krajského soudu v Úsí nad Labem
Mobil: +420734416206
E-mail: ijerabkova@ksoud.unl.justice.cz

 

 

ePodatelna