obsah

Krajský soud v Ústí nad Labem

Krajský soud v Ústí nad Labem navštívil ministr spravedlnosti

Ústí nad Labem, 1. října 2010 – Krajský soud v Ústí nad Labem navštívil ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil. Předmětem porady vedení soudu s panem ministrem a řediteli justičního a personálního odboru ministerstva byla situace v severočeské justici. Jednotlivými tématy byla otázka dopadu 10% snížení platu státních úředníků u krajského soudu, možnost využití elektronického přepisu slova a přepisu slova z diktafonů, likvidace nedodělků na jednotlivých soudech v severočeském soudním kraji. Na poradě byl ze strany pana ministra uveden návrh řešení odchodu soudců po dosažení věku 65 let. Porada byla dále úzce věnována výstavbě nového justičního areálu, kdy ze strany vedení soudu byly panu ministrovi nastíněny jednotlivé problémy, se kterými se budova zdejšího soudu potýká. Pan ministr přislíbil, že se danou problematikou bude zabývat spolu s náměstky a výsledek řešení oznámí vedení soudu do konce t. r.

Mgr. Irena Jeřábková, tisková mluvčí Krajského soudu v Ústí nad Labem
Mobil: +420734416206
Email: ijerabkova@ksoud.unl.justice.cz
 

popis.Text

ePodatelna