obsah

Krajský soud v Ústí nad Labem

Návrhy odsouzených na povolení obnovy řízení


Ústí nad Labem, 3. 3. 2010 -
V souvislosti s nabytím účinnosti nového trestního zákoníku zák. č. 40/2009 Sb. od 1. 1. 2010 eviduje Krajský soud v Ústí nad Labem celkem sedm návrhů na povolení obnovy řízení, v nichž odsouzení navrhují, aby soud překvalifikoval trestný čin, za který byli již pravomocně odsouzeni před nabytím účinnosti nového trestního zákoníku, a zkrátil uložený trest. Tento postup ovšem není možný, jelikož v době účinnosti nového trestního zákoníku je již o věci pravomocně rozhodnuto. Podle § 16 odst. 1 dřívějšího trestního zákona (nyní podle § 2 odst. 1 tr. zák.) se trestnost činu posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán, podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže je to pro pachatele příznivější. Zkrácení trestu přichází v úvahu pouze v případě, že by odsouzený byl pravomocně odsouzen za čin, který není trestným činem podle nového trestního zákoníku.


Mgr. Irena Jeřábková,
tisková mluvčí Krajského soudu v Ústí nad Labem
Mobil: +420734416206
Email: ijerabkova@ksoud.unl.justice.cz

ePodatelna