obsah

Krajský soud v Ústí nad Labem

Vedení Krajského soudu v Ústí nad Labem

foto - budova KS

 

popis.Text

foto - budova pobočky LB

   Budova
   Krajského soudu    v Ústí nad Labem,    třída Národního odboje 1274

 

   Budova (označená šipkou) 
   v ulici Kramoly 1574/39,   
   kde je umístěno    pracoviště obchodního rejstříku

 

   Budova
   Okresního soudu v Liberci, 
   ve které sídlí pobočka    Krajského soudu
   v Ústí nad Labem


Předseda krajského soudu:
          
Mgr. Luboš Dörfl

Místopředseda pro úsek trestní:
           Mgr. Ondřej  P e ř i c h

Místopředsedkyně pro úsek občanskoprávní:
           JUDr. Jana N o v á k o v á

Místopředsedkyně pro úsek občanskoprávní, vzdělávací a metodickou činnost:
           JUDr. Lenka Ceplová

Místopředsedkyně pro úsek správní:
           JUDr. Markéta L e h k á, Ph.D.

Místopředsedkyně pro úsek obchodní, insolvenční a veřejné rejstříky
            JUDr. Tomáš Zadražil

Místopředseda pro pobočku krajského soudu v Liberci:
           Mgr. Roman B u c h a l 

Ředitel správy krajského soudu:
           Ing. Jan  T o b i á š

 

ePodatelna