obsah

Krajský soud v Praze

Formuláře žádostí a návrhů na jmenování znalcem a tlumočníkem

 

Spr 4091/2018

 

                                                                         V Praze dne 13. září 2018

 

                                    Sdělení

 

Na základě pokynu Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. MSP-32/2018-OOJ-ZN/9 ze dne 3.9.2018 zveřejňuji tímto formuláře ŽÁDOSTI na jmenování znalcem a tlumočníkem a NÁVRHU na jmenování znalcem a tlumočníkem, které by měly rovněž nahradit stávající ,, Osobní dotazník k návrhu na jmenování znalcem, tlumočníkem".

 

Mgr.  Kateřina Pivoňková, Ph.D.

vedoucí oddělení znalců a tlumočníků

Krajského soudu v Praze

 

ŽÁDOST O JMENOVÁNÍ TLUMOČNÍKEM

NÁVRH NA JMENOVÁNÍ TLUMOČNÍKEM

ŽÁDOST O JMENOVÁNÍ ZNALCEM

NÁVRH NA JMENOVÁNÍ ZNALCEM

ePodatelna