obsah

Krajský soud v Praze

Sdělení žadatelům o jmenování tlumočníkem

 

  ČESKÁ REPUBLIKA - KRAJSKÝ SOUD V PRAZE

150 75  Praha 5, nám. Kinských č. 5, tel. 257005111, fax 257321528

 

IČO: 215678                                                                                               

DIČ: CZ 00215678                                                                               V Praze dne  24. 7. 2013

Naše značka: Spr 4071/2013

(uveďte v odpovědi)

 

Sdělení žadatelům o jmenování tlumočníkem

 

 

 

     S odkazem na sdělení Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 17. 7. 2013, č.j. 286/2012-OSD-ZN/11 Vám tímto sděluji, že od akademického roku 2013/2014 vznikl na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně kurz „Právního minima pro překladatele a tlumočníky“, který svým obsahem plně odpovídá obdobnému kurzu pro překladatele a tlumočníky (JURIDICUM), který pořádá Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

 

     Absolvování kurzu „Právního minima pro překladatele a tlumočníky“ pořádaného Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně od začátku uvedeného akademického roku budoucími žadateli o jmenování tlumočníkem tak bude možné považovat za dostačující pro splnění jednoho z předpokladů uvedených v ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění, tj. splnění podmínky potřebných znalostí a zkušeností, obdobně jako kurz Doplňkového studia pro překladatele právních textů pořádaný Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

 

 

 

                                         Mgr. Kateřina Pivoňková, v.r.

                  ved. odd. znalců a tlumočníků Krajského soudu v Praze

 

 

 

 

 

ePodatelna