obsah

Krajský soud v Praze

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999

2018

Si 1/2018

Si 5/2018

Si 7/2018 + příloha

Si 9/2018 + příloha

Si 12/2017 + příloha

Si 13-2018 + příloha

Si 15-2018

Si 16/2018

Si 18/2018

Si 22/2018

Si 23/2018 + příloha

Si 26/2018 + příloha

Si 27/2018 + příloha

Si 28/2018 + příloha

Si 29/2018 + příloha

Si 36/2018 + příloha

Si 37/2018

Si 38/2018

Si 41/2018 + příloha

Si 43/2018 

Si 44/2018 + příloha

Si 47/2018 + příloha

Si 49/2018 + příloha

Si 53/2018

Si 54/2018 + příloha

Si 55/2018

Si 57/2018 + příloha

Si 59/2018

Si 60/2018 + příloha

Si 61/2018 + příloha

Si 62/2018 + příloha

Si 65/2018 + příloha

Si 68/2018 + příloha

Si 69/2018 + příloha

Si 74/2018 + příloha

Si 75/2018

Si 78/2018 + příloha

Si 79/2018

Si 82/2018

Si 84/2018 + příloha

Si 87/2018 + příloha

Si 89/2018 + příloha

Si 90/2018 + příloha

Si 92/2018 + příloha

Si 97/2018 + příloha

Si 99/2018 + příloha

Si 103/2018 + příloha

Si 104/2018 + příloha

Si 110/2018

Si 120/2018 + příloha

Si 123/2018 + příloha

Si 126/2018 + příloha

Si 127/2018

Si 128/2018

Si 131/2018

Si 134/2018 + příloha

Si 139/2018 + příloha

Si 140/2018 + příloha

Si 141/2018 + příloha

Si 143/2018 + přípis + příloha

Si 144/2018 + příloha

Si 146/2018

Si 147/2018 + příloha

Si 148/2018

Si 150/2018 + příloha

Si 152/2018 + příloha

Si 153/2018 + příloha

Si 154/2018 + příloha

Si 156/2018 + příloha

Si 160/2018

Si 162/2018 + příloha

Si 164/2018 + příloha

Si 165/2018

Si 166/2018 + příloha

Si 176/2018 + příloha

Si 178/2018

Si 183/2018 + příloha

Si 185/2018 + příloha

Si 186/2018 + příloha

Si 189/2018 + příloha

Si 190/2018 + příloha

Si 196/2018

Si 197/2018 + příloha

Si 201/2018 + příloha

Si 208/2018 + příloha

Si 212/2018 + doplňující odpověď

Si 213/2018 + příloha

Si 215/2018 + příloha

Si 216/2018 + příloha

Si 219/2018 + příloha

Si 230/2018 + příloha

Si 231/2018

Si 232/2018 + příloha

Si 234/2018 + příloha

Si 237/2018 + příloha

Si 246/2018 + příloha

Si 247/2018 + příloha

Si 248/2018 + příloha

Si 252/2018 + příloha

Si 254/2018 + příloha

Si 256/2018 + příloha

Si 257/2018 + příloha

Si 258/2018 + příloha

Si 259/2018 + příloha

Si 260/2018

Si 262/2018 + příloha

Si 264/2018 + příloha

Si 266/2018 + příloha

Si 268/2018 + příloha

Si 270/2018 + příloha

Si 272/2018 + příloha

Si 276/2018 + příloha

Si 277/2018

Si 281/2018

Si 286/2018 + příloha

Si 289/2018 + příloha

Si 298/2018

Si 304/2018 + příloha

Si 305/2018

Si 309/2018

Si 311/2018 + příloha

Si 313/2018 + příloha

Si 314/2018 + příloha

Si 369/2018 + příloha

Si 371/2018 + příloha

Si 373/2018 + příloha

Si 375/2018 + příloha

Si 377/2018 + příloha

Si 392/2018 + příloha

Si 398/2018 + příloha

Si 399/2018 + příloha

Si 414/2018 + příloha

Si 417/2018 + příloha

Si 423/2018 + příloha

Si 424/2018 + příloha

Si 427/2018 + příloha

Si 432/2018 + příloha

Si 433/2018 + příloha

Si 435/2018

Si 438/2018

Si 443/2018 + příloha

Si 453/2018 + příloha

Si 455/2018 + příloha

 

 

2017

Si 1-2017

Si 2-2017 

Si 9-2017

Si 10-2017

Si 16-2017

Si 17-2017

Si 18-2017

Si 27,28,29,72,74-2017

Si 30-2017

Si 31-2017

Si 32-2017

Si 33-2017

Si 34-2017

Si 37-2017

Si 40-2017

Si 41-2017

Si 46-2017

Si 48-2017

Si 53-2017

Si 58-2017

Si 60-2017

Si 67-2017

Si 69-2017

Si 70-2017 + příloha

Si 76/2017

Si 77/2017 + příloha

Si 80/2017

Si 81/2017

Si 83/2017

Si 84/2017 + příloha

Si 85/2017 + příloha

Si 86/2017 

Si 87/2017 + příloha

Si 88/2017

Si 89/2017 + příloha

Si 92/2017 + příloha

Si 101/2017

Si 102/2017 + příloha

Si 103/2017

Si 104/2017 + příloha

Si 105/2017 + příloha

Si 106/2017+ příloha

Si 108/2017 + příloha

Si 111/2017 + příloha

Si 112/2017

Si 114/2017 + příloha

Si 117/2017 + příloha

Si 119/2017 + příloha

Si 121/2017

Si 124/2017 + příloha

Si 131/2017 + příloha

Si 132/2017 + příloha

Si 136/2017 + příloha

Si 137/2017 + příloha

Si 138/2017 + příloha

Si 139/2017

Si 141/2017 + příloha

Si 142/2017 + příloha

Si 144/2017 + příloha

Si 145/2017 + příloha

Si 147/2017

Si 149/2017 + příloha

Si 152/2017 + příloha

Si 155/2017 + příloha 

příloha II

Si 156/2017 + příloha

Si 157/2017 + příloha

Si 158/2017 + příloha

Si 159/2017

Si 160/2017 + příloha

Si 161/2017 + příloha

Si 163/2017 + příloha

Si 164/2017

Si 164/2017 + příloha + Si 164/2017 + příloha

Si 171/2017

Si 172/2017

Si 173/2017 + příloha

Si 174/2017 + příloha

Si 175/2017

Si 176/2017 + příloha

Si 180/2017 + příloha

Si 182/2017 + příloha

Si 183/2017 + příloha

Si 186/2017 + příloha

Si 187/2018 + příloha

Si 188/2017 + příloha

Si 191/2017

Si 194/2017

Si 196/2017 + příloha

Si 199/2017 + příloha

Si 201/2017 + příloha

Si 202/2017

Si 205/2017 + příloha

Si 206/2017

Si 208/2017 + příloha

Si 215/2017 + příloha

Si 216/2017 + příloha

Si 217/2017 + příloha

Si 220/2017 + příloha 1+ příloha 2

Si 221/2017+ příloha

Si 222/2017 + příloha

Si 223/2017 + příloha

Si 241/2017 + příloha

Si 242/2017

Si 246/2017

Si 247/2017

Si 248/2017 + příloha

Si 249/2017+ příloha 1+ příloha 2

Si 250/2017

Si 258/2017 + příloha + příloha 1

Si 259/2017 + příloha

Si 260/2017

Si 261/2017

Si 262/2017 + příloha

Si 266/2017

Si 268/2017+ příloha

Si 269/2017 + příloha

Si 274/2017 + příloha

Si 277/2017

Si 278/2017

Si 279/2017

Si 281/2017 + příloha

Si 284/2017

Si 285/2017 + příloha

Si 286/2017

Si 287/2017 + příloha

Si 288/2017 + příloha

Si 289/2017 + příloha

Si 290/2017 + příloha

Si 291/2017

Si 292/2017

Si 293/2017+ příloha

Si 294/2017 + příloha

Si 297/2017 + příloha

Si 304/2017+ příloha

Si 305/2017 + příloha

Si 311/2017+ příloha

Si 313/2017+ příloha

Si 314/2017+příloha

Si 318/2017 + příloha

Si 321/2017

Si 322/2017+ příloha

Si 323/2017 + příloha

Si 326/2017

Si 336/2017

Si 341/2017 + příloha

Si 342/2017 + příloha

Si 344/2017 + příloha

Si 348/2017 + příloha

Si 354/2017

Si 360/2017

Si 364/2017 + příloha

Si 366/2017 + příloha

Si 367/2017 + příloha

Si 372/2017 + příloha

Si 373/2017 + příloha

Si 374/2017

Si 376/2017 + příloha

Si 378/2017 + příloha

Si 379/2017 + příloha

Si 381/2017 + příloha

Si 382/2017

Si 384/2017 + příloha

Si 388/2017 + příloha

Si 390/2017 + příloha

Si 391/2017 + příloha

Si 394/2017 + příloha

Si 395/2017

 

ePodatelna