obsah

Vrchní soud v Olomouci

Zákon č. 241/1995 Sb.


ZÁKON

ze dne 27.září 1995

o zahájení činnosti Vrchního soudu v Olomouci

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§  1

Vrchní soud v Olomouci zahájí činnost dnem účinnosti tohoto zákona.

§  2

Věci napadlé přede dnem účinnosti tohoto zákona u Vrchního soudu v Praze, v nichž by byla dána příslušnost Vrchního soudu v Olomouci, dokončí  Vrchní soud v Praze.

§  3

Tento zákon nybývá účinnosti dnem 1. lena 1996.

Uhde   v. r.

Havel   v. r.

Klaus   v. r.

______________________________________________________________________

Uveřejněno v č. 64/1995  Sbírky zákonů na straně 3513                                  

ePodatelna