obsah

Rejstřík trestů Praha

Informace o dostupnosti ISEP

Od 1. října vstoupily v účinnost příslušná ustanovení zákona č. 204/2015 Sb., které zavádí centrální evidenci přestupků, ve které se budou evidovat zákonem vymezené závažnější přestupky, a kterou bude spravovat Rejstřík trestů. Spuštěním nového systému vznikla potřeba koordinovat nutné odstávky, které mohou způsobit nedostupnost poskytovaných služeb během vybraných sobotních večerů a nocí.  Správa základních registrů  vychází vstříc požadavkům Rejstříku trestů a po vzájemné dohodě tyto odstávky omezí na minimum.  

Správa základních registrů musí 2-3x do roka provést několikahodinovou odstávku pro nutnou technologickou údržbu systémů. Tyto odstávky probíhají o víkendu, většinou pak v odpoledních a večerních hodinách, tak aby nedostupnost těchto služeb měla minimální dopady do výkonu veřejné správy. V této době bohužel ve zvýšené míře dochází k přestupkovému jednání a  zejména  obecní a městské policie potřebují využívat online služeb základních registrů pro ztotožnění přestupce a následnému zápisu do informačního systému evidence přestupků.

 

Z těchto důvodů se bude Správa základních registrů maximálně snažit koordinovat plánovaní odstávek a další nutná omezení realizovat tak, aby nedostupnost služeb základních registrů během sobotních večerů a nocí byla snížena na minimum.

 

Příloha

ePodatelna