obsah

Rejstřík trestů Praha

Protikorupční program

 

Aktualizovaný Interní protikorupční program Rejstříku trestů  (znění k 30.6.2020) byl zpracován podle zásad rezortního protikorupčního programu a byl vydán ředitelkou Rejstříku trestů jako součást Etického kodexu zaměstnance Rejstříku trestů, kde jsou v článku 6 řešeny zásady protikorupčního jednání. Etický kodex je publikován na internetových stránkách Rejstříku trestů.

 

Vaše podezření z korupčního jednání můžete sdělit prostřednictvím následujících kontaktů:

Rejstřík trestů, Soudní 988/1, 140 66 Praha 4, e-mail rejstrik@rejtr.justice.cz
nebo na
Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, e-mail korupce@msp.justice.cz,  tel. 221 997 595, fax 221 997 563   

Uvítáme, jestliže poskytnete konkrétní, aktuální a ověřitelné informace a sdělíte také Vaše kontaktní údaje.


 

 
ePodatelna