obsah

Rejstřík trestů Praha

Vydávání výpisů s přílohou obsahující vícejazyčný formulář

 

Od 16. února 2019 je výpis z evidence Rejstříku trestů vydáván na žádost s přílohou obsahující vícejazyčný standardní formulář pro překlad podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1191/2016 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.

Z technických důvodů nebude možné dočasně žádat o vícejazyčný formulář na kontaktních místech CzechPOINT!

Více informací o nařízení a vzory vícejazyčných standardních formulářů na naleznete na této webové adrese

Metodika pro OVM, která jsou podacím místem pro žádost o výpis s přílohou obsahující vícejazyčný standardní formulář je dostupná zde

ePodatelna