obsah

Rejstřík trestů Praha

Podání žádosti pomocí webového formuláře

 

Rejstřík trestů umožňuje orgánům veřejné moci podání žádosti o výpis/opis z evidence rejstříku trestů fyzických osob pomocí webového formuláře (dále jen "WF"), který je přístupný na webových stránkách Rejstříku trestů.

 

Pro používání WF je nutné opatřit si kvalifikovaný zaměstnanecký certifikát od jedné ze tří akreditovaných certifikačních autorit:

·         I. Certifikační autorita, a. s. http://www.ica.cz/

·         PostSignum http://www.postsignum.cz/

·         eIdentity http://www.eidentity.cz

 

Veřejná část kvalifikovaného certifikátu se použije pro podepsání žádosti při jejím odeslání Informačnímu systému rejstříku trestů (dále jen "ISRT"). Dále je nutné mít komerční certifikát určený pro šifrování (např. od akreditovaných certifikačních autorit nebo od firemní certifikační autority). Veřejný klíč komerčního certifikátu se přikládá k žádosti, která je odesílána do ISRT. Veřejnou část komerčního certifikátu použije ISRT pro zašifrování e-mailu s výpisem/opisem. Privátní část komerčního certifikátu musí mít odesílatel žádosti nainstalovanou v outlooku, aby si mohl otevřít e-mail s výpisem/opisem.

Dalším nutným požadavkem je nainstalované prostředí Java (např. z https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html), a to ve verzi 1.6 a vyšší. 

 

Postup podání žádosti přes WF

Použijte volbu menu

-   El. podatelna – evidence fyz. osob (web. formulář)
     -   Přístup do el. podatelny pro podání žádosti

Zobrazí se obrazovka:

popis.Text

V menu zvolte Plné el. podání a přejdete na další obrazovku.

popis.Text

Na této obrazovce zvolte, zda si přejete získat výpis nebo opis z rejstříku trestů a poté se otevře obrazovka s příslušným formulářem.

  popis.Text

Je nutné vyplnit všechny položky (výjimkou jsou údaje o rodičích, jedná se o nepovinný údaj). Do kolonky pro šifrovací certifikát vložte veřejnou část komerčního certifikátu určeného pro šifrování. Bez jeho zadání není možné žádost odeslat! Po vyplnění údajů pokračujte kliknutím na tlačítko "Dále" v dolní části obrazovky a přejdete na obrazovku:

popis.Text

Zde si můžete zvolit, jakým způsobem žádost podepíšete. Pokud máte nějakou aplikaci, která podepisování dokumentů umožňuje, zvolte "externím podepisovacím klientem". Jestliže takovou aplikaci nemáte, nechte volbu "využitím podepsaného appletu“ a tlačítkem "Dále" přejdete na obrazovku:

popis.Text

Zde se nabízí certifikát, který WF použije pro podpis žádosti (vždy kvalifikovaný); v případě, že máte v počítači instalováno více certifikátů (např. již prošlé), vyberte ten správný a klikněte na tlačítko "Podepiš". První klik aktivuje podepisovací applet a druhý jej spustí. Pokud je vše v pořádku, po chvíli se v okně objeví text „Podepsání žádosti proběhlo v pořádku a žádost i s podpisem byly úspěšně odeslány“.

Tím proces odeslání žádosti končí a po jejím zpracování v ISRT obdrží úřad požadovaný výpis nebo opis, event. informace o zamítnutí s uvedením důvodu. Pokud chcete poslat další žádost, vraťte se do hlavního menu a celý postup opakujte.

 

ePodatelna