obsah

Rejstřík trestů Praha

Evropská úmluva


Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních,
publikovaná pod č. 550/1992 Sb. (20. 4. 1959 Štrasburk)

Pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku vstoupila v platnost
v souladu s článkem 27 odst. 3 dnem 14. 7. 1992

Podle § 10  odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, Ministerstvo spravedlnosti může vyžadovat opis i při provádění jiných úkonů trestního řízení, pokud je k nim příslušné podle zvláštního zákona nebo vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.

Z věcného hlediska takovou mezinárodní smlouvou je Evropská úmluva.


Článek 13 odst. 1 a 2 Úmluvy zní:

  1. Dožádaná strana zašle opisy a informace z rejstříku trestů, vyžádané od ní justičními orgány smluvní strany, které jsou potřebné v trestní věci, ve stejném rozsahu, v jakém jej může poskytnout vlastním justičním orgánům v obdobných případech.
  2. Ve všech jiných případech než těch, které jsou uvedeny v odstavci 1 tohoto článku, žádost bude vyřízena v souladu s podmínkami stanovenými v právním řádu, předpisech nebo praxi dožádané strany.


Článek 15 odst. 3 Úmluvy zní:

  1. .....
  2. .....
  3. Žádosti uvedené v článku 13 odst. 1 mohou být zasílány přímo příslušnými justičními orgány příslušným úřadům dožádané straně. Vyřízení může být zasláno přímo těmito úřady. Žádosti uvedené v článku 13 odst. 2 budou zasílány ministerstvem spravedlnosti dožadující strany ministerstvu spravedlnosti dožádané strany.

 

Počet vyřízených dožádání úřadem Rejstříku trestů České republiky podle Úmluvy je uveden v následující tabulce

Rok

1995

1996

1997

1998

1999

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Vyřízená  dožádání

25

32

46

84

124

340

450

490

520

350

445

669

 

 

ePodatelna