obsah

Krajský soud v Plzni

Nahlížení do seznamu znalců a tlumočníků

   Nahlížení do seznamu znalců a tlumočníků:  

 

  • Ve vestibulu krajského soudu na požádání justiční stráže jsou pro veřejnost dostupné k nahlédnutí seznamy znalců a tlumočníků zapsaných u Krajského soudu v Plzni. 

 

  • Ministerstvo spravedlnosti ČR vystavuje na internetových stránkách aktualizované seznamy znalců a tlumočníků a  znaleckých ústavů za celou Českou republiku.
ePodatelna