obsah

Krajský soud v Plzni

Prohlídky znaleckých a tlumočnických deníků

 

Pro kontrolu znaleckých a tlumočnických deníků je vyhrazena doba:

 

     Pondělí:     

08:00

 - 12:00

 hod.

13:00

15:00 hod. 

 

 
Středa: 

08:00

 - 12:00  hod.

13:00

 -  16:30  hod. 
      

v budově Krajského soudu v Plzni - I. patro č. dv. 123

    Kontrola deníků bude i v dalších letech probíhat bez písemných výzev znalcům/tlumočníkům k předložení deníků.
 

 

Vzory písemností pro vyplnění statistiky - znalci; tlumočníci a tabulky údajů

 

Informace k vedení znaleckého a tlumočnického deníku v elektronické podobě

 

V souvislosti s novelou zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění

pozdějších předpisů, bylo ustanovením § 15 tohoto zákona znalcům a tlumočníkům

umožněno vést znalecký a tlumočnický deník vedle listinné podoby také v

podobě elektronické, a to 1. 1. 2012. V roce 2011 bylo možné vést deník pouze v listinné

podobě na předtištěném tiskopisu.

Znalecký a tlumočnický deník vedený v elektronické podobě by měl obsahovat stejné

údaje jako znalecký a tlumočnický deník vedený v listinné podobě – tj. údaje o provedení

posudků nebo tlumočnických úkonů, jejich předmětu, údaj o tom, pro koho byla činnost

provedena, výši odměny a výloh a den jejich proplacení.

Znalecký a tlumočnický deník vedený v elektronické podobě se ke kontrole krajskému

soudu zasílá ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) opatřený zaručeným

elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným

poskytovatelem certifikačních služeb nebo prostřednictvím datové schránky znalce nebo

tlumočníka.

 

ePodatelna