obsah

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Přijímání žádostí o informace

Veškerá podání určená Okresnímu soudu ve Žďáře nad Sázavou lze zasílat poštou či podávat osobně v podatelně soudu, číslo dveří 218. Ústní žádosti o podání informace podle zákona č. 106/99 Sb. lze podávat u ředitele správy soudu Bc. Ivana Kratochvila.

Soud neposkytuje informace o probíhajícím trestním řízení a o své rozhodovací činnosti (§ 11 odst. 4 písm. a,b zákona č. 106/99 Sb.).

O případném odmítnutí žádosti či o odepření poskytnutí informace rozhoduje předseda soudu a v jeho nepřítomnosti místopředseda soudu. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí k ministerstvu spravedlnosti prostřednictvím zdejšího soudu.

Soud je oprávněn žádat po žadateli o poskytnutí informace úhradu, která nesmí přesáhnout soudem vynaložené náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

ePodatelna