obsah

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Vyhláška v dědickém řízení

Podle Občanského zákoníku (40/1964 Sb.)

     § 468

K dědici neznámému nebo k dědici neznámého pobytu, který byl o svém dědickém právu vyrozuměn vyhláškou soudu a který v určené lhůtě nedal o sobě vědět, se při projednávání dědictví nepřihlíží. Jeho opatrovník nemůže prohlášení o odmítnutí či neodmítnutí dědictví učinit.

 

Přílohy:

 

 

ePodatelna