obsah

Okresní soud ve Vyškově

Orientační tabule OS Vyškov

ORIENTAČNÍ ZNAČENÍ

č.dv.

1. nadzemní podlaží

101

JUSTIČNÍ STRÁŽ

102

PODATELNA

103

OPATROVNICKÉ ODDĚLENÍ

107

ČEKÁRNA STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ

108

JEDNACÍ SÍŇ

110

ČEKÁRNA ADVOKÁTŮ

111

VELITEL JUSTIČNÍ STRÁŽE

112

JEDNACÍ SÍŇ

118

EXEKUČNÍ ODDĚLENÍ 9E, 10E, 12E, 9EXE, 10EXE, 12EXE

121

VYMÁHAJÍCÍ ÚŘEDNÍK, VYKONAVATEL

125

WC VEŘEJNOST

129

INFORMAČNÍ ODDĚLENÍ

130

JEDNACÍ SÍŇ

č.dv.

2. nadzemní podlaží

201

POKLADNA

202

ÚČTÁRNA

203

SPRÁVA SOUDU

204

ŘEDITELKA SPRÁVY SOUDU

205

SPRÁVCE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

207

JEDNACÍ SÍŇ

209

ČEKÁRNA SVĚDKŮ

210

JEDNACÍ SÍŇ

212

OBČANSKOPRÁVNÍ ODDĚLENÍ 10C, 11C

214

OBČANSKOPRÁVNÍ ODDĚLENÍ 6C

215

DĚDICKÉ ODDĚLENÍ

218

OBČANSKOPRÁVNÍ ODDĚLENÍ 3C, 7C

219

OBČANSKOPRÁVNÍ ODDĚLENÍ 4C

223

TRESTNÍ ODDĚLENÍ

224

TRESTNÍ ODDĚLENÍ 1T

225

TRESTNÍ ODDĚLENÍ 2T

226

JEDNACÍ SÍŇ

227

JEDNACÍ SÍŇ

Ústně podanou stížnost, kterou není možné ihned ústně vyřídit předsedou nebo místopředsedou soudu v uvedené lhůtě, sepíše zaměstnankyně, pověřená vyřizováním stížností - dveře č.225 a 212 (2. NP) v úředních hodinách ve středu ve 12.00 – 13.00 h.

 

ePodatelna