obsah

Okresní soud ve Vyškově

Elektronická podání

Od 1.10 2007 byla zprovozněna elektronická podatelna na portálu Justice.cz, takže kromě možnosti podávat pomocí elektronické pošty na adresy podatelna@osoud.vys.justice.cz je možné k provedení podání použít i internetový prohlížeč.

V obou případech (emailová zpráva i webový formulář) je nutný kvalifikovaný elektronický podpis.

Současně upozorňujeme na změnu adresy elektronické pošty
z původní adresy: epodatelna@osoud.vys.justice.cz
na novou adresu: podatelna@osoud.vys.justice.cz
Tato nová adresa (začínající na podatelna@) by měla být stejná na všech složkách resortu.

Prostřednictvím datových zpráv a do nich vložených dokumentů je možné zasílat soudu podání v elektronické podobě a jejich přílohy. Datové zprávy lze soudu zasílat e-mailem, prostřednictvím datových schránek, webovou aplikací ePodatelna či přímým vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace. Podání v elektronické podobě a jejich přílohy je možné soudu zasílat 24 hodin denně. Jejich zpracování však probíhá pouze v úředních hodinách podatelny.

ePodatelna