obsah

Okresní soud ve Vsetíně

Bankovní spojení

 

 

ČNB Ostrava

621851/0710              -           běžný výdajový neinvestiční účet

19-621851/0710         -           příjmový účet

3703-621851/0710     -           soudní poplatky

3762-621851/0710     -           pokuty v soudním řízení

6015-621851/0710     -           cizí prostředky

ePodatelna