obsah

Okresní soud v Uherském Hradišti

Provádění činnosti podle ustanovení § 113 not. řádu v roce 2018

Notářská komora v Brně

602 00 Brno, Kobližná 19

Telefon a fax: 542 134 256 Bankovní účet: 2000063000/2700

E-mail: notarkom.brno@nkcr.cz Identifikační číslo: 44995121


Okresní soud v Uherském Hradišti

Svatováclavská 568

686 01 Uherské Hradiště

 

V Brně dne 11. prosince 2017

Zn.: NK 241/2017

 

Provádění činnosti podle ustanovení § 113 not. řádu v roce 2018

Oznamujeme Vám, že usnesením prezidia Notářské komory v Brně ze dne 5. prosince 2017, byli

určeni notáři pro provádění činnosti podle ustanovení § 113 not. řádu (vydávání stejnopisů, opisů a

výpisů z notářských zápisů sepsaných státním notářstvím a potvrzení ze spisů vedených

v nerozhodovací činnosti státního notářství uložených u okresního soudu) na rok 2018 pro obvody

okresních soudů v obvodu Notářské komory v Brně takto:

Obvod soudu: Notář a jeho sídlo:

Blansko JUDr. Luděk Měřínský, Blansko, Svitavská 1, tel. 516 414 930;

Brno-město JUDr. Milan Šmidrkal, Brno, Křenová 40, tel. 543 214 433;

Brno-venkov Mgr. Klára Janulíková, Brno, Nové sady 25; tel. 601 165 175;

Břeclav JUDr. Svatomír Helešic, Břeclav, J.Palacha 4, tel. 519 322 133;

Hodonín JUDr. Renata Běhalová, Hodonín, Národní třída 44, tel. 518 340 367;

Jihlava JUDr. Jana Pavlincová, Jihlava, Benešova 8, tel. 567 301 308;

Kroměříž JUDr. Ivo Havlíček, Kroměříž, Stoličkova 98, tel. 573 339 055;

Prostějov Mgr. Linda Lorencová, Prostějov, Jiráskovo nám. 8, tel. 581 702 204;

Třebíč JUDr. Věra Hodějovská, Třebíč, Přerovského 6, tel. 568 846 173;

Uherské Hradiště JUDr. Pavla Šimková, Uher. Hradiště, Mariánské nám. 73, tel. 572 501 299;

Vyškov Mgr. Jiří Hron, Vyškov, Dobrovského 1, tel. 737 124 191;

Zlín Mgr. Eva Dufková, Zlín, Tyršovo nábř. 401, tel. 577 011 200;

Znojmo JUDr. Jana Plochová, Znojmo, Rudoleckého 8, tel. 515 223 973;

Žďár nad Sáz. JUDr. Hana Kantorová, Žďár n/S, Dolní 1, tel. 566 621 243.

 

JUDr. Zdeněk Ryšánek

prezident

Notářské komory v Brně

Za správnost vyhotovení: Šárka Kretová


Telefon a fax: 542 134 256 Bankovní účet: 2000063000/2700

E-mail: notarkom.brno@nkcr.cz Identifikační číslo: 44995121

 

 

ePodatelna